Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Туйык буын

 

 

 

 

Буын жне буын трлер туралы тснк. б) тйы буын,(т. Дауыссыз дыбыстар буын рай алмайды.Бр ана дауысты дыбыстан ралан буын жала ашы буын деп аталады. 3.О-?у-шы-лар са-ба?-?а кел-д. Ответ 1: Ат,уй,ан-туйк буын.ата апа ана ашык буын.зан жер зат-битеу. 20 слов чтобы все были туйык буын. Брнш буында: ат, ет, от, ант, рт, арт, Екнш буында: кик, тиын, шнш буында: тиы, аиы, Тртнш буында: дебиет, мдениет. Мысалы: апа, ке. Ат,уй,ан-туйк буын.ата апа ана ашык буын.зан жер зат-битеу. аза тлндег буын трлерн белглез. Дауысты дыбысты бр з буын рай алады. Бiтеу: трт, нау - рыз, сл - тан, сый - лы, бай - лы. Приглашаем принять участие во II Республиканском творческом конкурсе «Моя Родина — Казахстан». Бтеу буын деген не? срады 28 Апан, 15 азыбек Сейдахмет санат аза тл.

Буын ашык туйык бытеу 5 слов. Буынны трлер: Ашы буын, тйы буын, бтеу буын. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. - Ашык буын (открытый слог) состоит из двух или более звуков, оканчивается на Бггеу буын (закрытый слог) — начало и конец слога. А-дам, а-та. Буыназа тлндег дауысты дыбыстарды бр ерекшелг оларды буын урайтындыы дедк.

Мтндег ек буыннан тратын сздерд кшрп жазыдар. Дауысты дыбыстар буын рауа негз болады. 2. Ответ оставил Гость.. болме — бол -ме 2 буын. Сабаты таырыбы: «Бтеу буын». АШЫК БУЫН ТУЙЫК БУЫН И БУТЕ БУЫН СДЕЛАЙТЕ ПРИМАРЫ например ашык буын: ата ана и тд пж.Ашы, тйы, бтеу буын. 2. Тйы буын дегенмз дауысты дыбыстан басталып, дауыссыз дыбыса бтед. туралы тснк . Туйык: лт, й, рт, айт, рт. Буын трлер, жне оны трлер жайында жалпы малмат бере отырып, буын трлерн жаттыу жмыстары мен тапсырмалар арылы мегерту Ст сапар саан, жас тлек!Жуан, жшке аралас буынды Буын: Ашы буын, (а. 1. Мысалы: а-та, ша-га-ла 13 мая 2014 г. Тл дыбыстарыны трлер. б) Тасымал Екпн Буын ндестг Дыбыс ндестг. Дауыссыз дыбыстар буын рай алмайды. Ашык - таааак . Туйык буын (закрытый слог) — первый слог начинается с гласного, а заканчивается на согласный звук. Ответ оставил Гость. Дауыстыдан басталып, дауыссыза аяталатын буынды тйы буын деймз: ат, аз, а, рт, л Ашык буын открытый слог туйык буын полузыкрытый слог бтеу буын зыкрытый слог. Ашы? буын. 20 слов на туйык буын. Тек туйык буыннан куралган20 соз.Буын ундестиги сакталмаган кос созди тап А пара-пар В ксте -ксте С кршлес Ж салкын канды Е. 2. 1.Буын дегенмз не? 2.Балалы?-деген с?зде неше буын бар. Асаба, Ара, Ата, , Арба, бата, таза Бтеу буын - ашы (ашык) , атыс, рыс (урыс) , арыс, аыс (агыс) , ора (орак) , тыс (утыс). Ашы буынны шндег жалыз дауыстыдан болан буынды жала буын деймз. Кбнесе брнш буында кездесед. Мысалы: ак, эн, уш. Ашы буын деп - жалыз дауысты дыбыстан ралан буын. Ответ оставил Гость. Буын дегенмз сздерд айтан кездег ауаны бр толыны. Мысалы: ак, эн, уш. | Казахский язык и литература | Тестыtestent.ru//ashytjybiteubuyn/35-1-0-462E) Оушы, бала, оытушы. Туйык: лт, й, рт, айт, рт. Читать тему: Буын, тасымал, екпн, дауыс ыраы на сайте Лекция.Орг Бра нелктен осы ек трл буын жалананда буын алмасу былысы байалатыны наты-аза буындары сз згерген сайын згерп,жылжып отырады: Бр деген бтеу буын. б) Сз бтеу буын (б. Тлд барлыында да тл дыбыстарды ек топа блед.Дауыстылар мен дауыссыздар.Негзг орта белгс оларды буын рау ызмет. 0 жауап 65 аралды. Вы находитесь на странице вопроса "помогите, нужно 5 предложений ашык буын, 5 предложений бетеу буын, 5 предложений, туйык буын! пожалуууйста!", категории "аза тiлi". АШЫК БУЫН ТУЙЫК БУЫН И БУТЕ БУЫН СДЕЛАЙТЕ ПРИМАРЫ например ашык буын: ата ана и тд пж. Бетеу -мектеп,дптер тйы -алма,стейд ашы - апотрт,сынып. Сонда лы жз лкен буын немесе рпа, Орта жз орта буын немесе рпа, Кш жз соы буын болып шыады» десе 24, Т. Буын трлер: ашы буын, тйы буын, бтеу буын. Можно пример на туйык буын. Тасымал.Дауысты дыбыстар буын рауа негз болады. 1. Ответ оставил Гость. Ашы буын - открытый слог, слог состоящий из одной гласной или начинающийся с согласного и оканчивающийся на гласный. аза тiлi. А)суы В)жауын С)айып-кн D)мейрл Пожалуйста помогите дайте 5слов туйык буын и бытеу буын. аза тлнде буынны ш тр (ашы, тйы, бтеу буын) бар. Мысалы: ак, эн, уш. Буын трлерне ажыратыдар. Буына тн белглер: 1. Ответ оставил Гость. Ответ оставил Гость. ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА БАЛХАШ Можно пример на туйык буын. Туйык буын (закрытый слог) — первый слог начинается с гласного, а заканчивается на согласный звук. Разработка урока по казахскому языку для учащихся класса на тему Буын, оны? т?рлер. Тек туйык буыннан куралган20 соз. Ашык буын открытый слог туйык буын полузыкрытый слог бтеу буын зыкрытый слог. АШЫК БУЫН ТУЙЫК БУЫН И БУТЕ БУЫН СДЕЛАЙТЕ ПРИМАРЫ например ашык буын: ата ана и тд пж. 0 дауыс. 20 слов на туйык буын. Дауыссыз дыбыстар буын рай алмайды. Образовательный портал Мегамозг. А) Ашы, тйы, бтеу. Удачи. бол-туйык буынме — ашык буын. Демек, сзде анша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. 1: Мражайда- м ашы буын -ра ашы буын -жай тйы буын -да ашы буын.

буйымдар — буй — б1теу буын -ым туйык буын дар б1теу буын. а)Брн бр тексеру.(с?ра?-жауап) Буын. 301-жаттыулар. Дауысты дыбыссыз буын болмайды. Туйык буын (закрытый слог) — первый слог начинается с гласного, а заканчивается на согласный звук.

Записи по теме: