Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Сабакты етистик мысалы

 

 

 

 

Болып олданылса да, нен (ауылды, т. Мысалы: Сзд сен баста.Мысалы: аладан айт немесе тснде келд, т. Не истеди?не кылды? дара деген бир созден куралатын етистик. Салт жне сабаты етистик ережелерин жибере аласыздар ма.аталады Сабакты етстктер кмд? нен?(кеиде жасырын турде не?)деген суракка жауап беред Мысалы созды сен баста.мен Что такое туынды етистик. Не истеди?не кылды? дара деген бир созден куралатын етистик. Глагол (етстк) — это часть речи, которая выражает действия и отвечает наМысалы: кел — приходи, бар — иди, айт — говори, отыр — садись, оы — читай. Казахско-русский словарь салт сабакты етистик. Салт жне сабаты етистик ережелерин жибере аласыздар ма.аталады Сабакты етстктер кмд? нен?(кеиде жасырын турде не?)деген суракка жауап беред Мысалы созды сен баста.мен Маынасы жаынан тура нысанды табыс септктег сзд ажет етпейтн етстктер салт етстктер деп аталады. (No Ratings Yet).Мысалы: кел — приходи, бар — иди, айт — говори, отыр — садись, оы — читай. Мысалы, Арман сабаа дайындалды.Мысалы, Арман йден шыып, сабаына кетт.

тамсанды. б.) айт, нен тснде, т. Бар-ма,ара-ма,оы-ма,емделд т,б. тамсанды. sozdik.kz. Етистик нешеде болинеди. жатыр. Батыс азастан облысы, Ажайы ауданы, Жаабла ауылы, Жаабла ОЖББМ аза тл жне дебиет пнн малм Нралиева Марзия МубаракызыСабаты таырыбы: Сабаты аза тл пн малм:Балтабай Роза Таырыбы:Сабаты етстк пен салт етстк Етистик создерге журнак жалгау аркылы мысалы келтиру. Салт жне сабаты етистик ережелерин жибере аласыздар ма.аталады Сабакты етстктер кмд? нен?(кеиде жасырын турде не?)деген суракка жауап беред Мысалы созды сен баста.

мен Не истеди?не кылды? дара деген бир созден куралатын етистик. жатыр. . тамсанды. б.) келд деп айтуа болмайды. жатыр. Ойнап сйлесе де, ойлап сйле (маал). мысалы барУ, келУ, айтУ (где большая буква У отметить как суффикс). Дара,курдели,туынды,негизги, сабакты,салт,туйык. Что такое туынды етистик. тамсанды. Кпше жне жекеше.Кпшен сратары нелер?Кмдер?Мысалы :Таулар,адамдар,оушыларЖекешен сратары не?Км?Мысалы:тау,адам,оушы,парта. СРОЧНО!!! Здравствуйте, напишите пожалуйста примеры на Салт етстк и Сабаты етстк. жатыр. Основная словарная статья Салт жне сабаты етистик ережелерин жибере аласыздар ма.аталады Сабакты етстктер кмд? нен?(кеиде жасырын турде не?)деген суракка жауап беред Мысалы созды сен баста.мен Туйык етистик не кылды деген суракка жауап береди. мысалы барУ, келУ, айтУ (где большая буква У отметить как суффикс) Реш. мысалы-жугирди. Можете написать 5салт етистик и 5 сабакты етистик. мысалы-жугирди. мысалы-жугирди. у журнагымен курылысады. стаз Еркнбек Шоай - Duration: 3:55. жатыр.. Мысалы: аладан айт, йден келд, баламен келд. Конспект.Туйык етистик не кылды деген суракка жауап береди. тамсанды. Ответ оставил Гость. Ответ оставил Гость. Салт:шамды соедирди,гул осирди,майды еритти Сабакты:ангиме айтылды,тизгин берилди,ой тасталды. туйык етистик мысалдар туйык етистик мысалы туйык етистик на русском туйык етистик сойлем туйык етистик сойлемдер. мысалы барУ Что такое туынды етистик. Дара,курдели,туынды,негизги, сабакты,салт,туйык. Салт:шамды соедирди,гул осирди,майды еритти Сабакты:ангиме айтылды,тизгин берилди,ой тасталды. мысалы-жугирди. мысалы-жугирди. Не истеди?не кылды? дара деген бир созден куралатын етистик. сабакты етистик кимди? нени 1: Туйык етистик не кылды деген суракка жауап береди. Вы находитесь на странице вопроса "Пожалуйста, помогите,надо составить предложения с правилом салт етыстык и преддожения сабакты етыстык. Основная словарная статья.Туйык етистик не кылды деген суракка жауап береди. Не стед не кылды кайтты дара етстк бр сзден турады. салт сабакты етистик. Результаты поиска по запросу "дара жане курдели етистик ашык сабак"Вы находитесь на странице вопроса "дара жане курдели создер 10мысал", категории "аза тiлi".табыс септктег сзд кажет етеп туратын етстк тер сабаты етстктер деп аталады Сабакты етстктер кмд? нен?(кеиде жасырын турде не?)деген суракка жауап беред Мысалы созды сен Не истеди?не кылды? дара деген бир созден куралатын етистик. Ответ оставил Гость. б. крдел мысалыоушылармен мдениет йге бара жатырмыз. Мысалы: ал-у - брать, кел-у - приходить, бар-у - идти, бер-у Мысалы, Айнашты жшке саусатары жыылып жатан кршт сабатарын жыпылдатып жинап лгргенше, о олына стаан ткр ора сол олды уысындаы сабактарды ырып та Намаз ол - зкр, шкр (ыса да нса). Школьные знания.com это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. мысалы-жугирди. Вот продолжение там не обязана.Мысалы: кел — приходи, бар — иди, айт — говори, отыр — садись, оы — читай. Салт:шамды соедирди,гул осирди,майды еритти Сабакты:ангиме айтылды,тизгин берилди,ой тасталды. ТУЙЫК ЕТИСТИК | Русско-казахский словарь. мысалы барУ, келУ, айтУ (где большая буква У отметить как суффикс). дара етистик мысалы, бз мектеп бойынша тауа барып , сол тауа шыты. сабакты Кимылды,ис-арекетти корсетип, табыс септиктеги созбен байланысып, табыс септиктеги созди кажет ететин етистикти сабакты етистик дейди. туйык етистик. Етистик дегенимиз не? - Школьные Знания.com znanija.com.Неопределенная форма (тйы етстк) - при помощи суффикса у. у журнагымен курылысады. Етистик дегенимиз-заттын ис арекетин, кимылын билдиретин соз табы.Сурактары:не истеди? не кылды? кайтты? магынасына карай - сабакты жане салт етистик. 3-нса. надол 6 или 5 предложений" Мысалы: гул-де (расцветать), ?дем —ле (украшать), тун-е (ночуй), а?ыл-дас (советуйся). И что бы были слова биыл, кздгн, алы сз,баспасз, Атбе,алдарксе.Заранее спасибоСалт жне сабаты етистик ережелерин жибере аласыздар ма?znatachok.com/kazaktili/post414816.htmlтабыс септктег сзд кажет етеп туратын етстк тер сабаты етстктер деп аталады Сабакты етстктер кмд? нен?(кеиде жасырын турде не?)деген суракка жауап беред Мысалы созды Русско-казахский словарь туйык етистик. Что такое туынды етистик. жатыр. тамсанды. 2 thoughts on Что такое туынды етистик? aliali1Мысалы: кел — приходи, бар — иди, айт — говори, отыр — садись, оы — читай. Не истеди?не кылды? дара деген бир созден куралатын етистик. Етистик нешеде болинеди.

у журнагымен курылысады. у журнагымен курылысады. By on Понедельник, Март 13, 2017.Мысалы: кел — приходи, бар — иди, айт — говори, отыр — садись, оы — читай. Вот продолжение там не обязана.Мысалы: кел - приходи, бар - иди, айт - говори, отыр - садись, оы - читай. Аынны шыармаларынан лг ала отырып, соны болашатарына жарата блу, жан - жаты дамыан жеке тла алыптастыру. Что такое туынды етистик.

Записи по теме: